Resource icon

Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty thiết bị y tế MEGA 2019-2024 2022-09-17

Xây dựng chiến lược kinh doanh công ty thiết bị y tế​

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá tác động của môi trường bên ngoài, môi trường bên trong đến việc kinh doanh thiết bị y tế của Công ty cổ phần Thiết bị y tế Mega trong giai đoạn hiện tại và thời gian sắp tới. Trên cơ sở đó, xác định chiến lược kinh doanh của Công ty và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược kinh doanh thiết bị y tế phù hợp với năng lực của Công ty và tình hình phát triển của thị trường thiết bị y tế trong giai đoạn 2019-2024.

Kết quả cho thấy, để triển khai thành công các chiến lược này, Công ty cổ phần Thiết bị y tế Mega cần có các giải pháp hỗ trợ về phát triển nguồn nhân lực, marketing, tài chính và xây dựng phát triển thương hiệu.

Từ khóa: Chiến lược kinh doanh, thiết bị y tế, Công ty cổ phần Thiết bị y tế Mega
  • kinh doanh thiet bi y te.jpeg
    kinh doanh thiet bi y te.jpeg
    57.6 KB · Xem: 11
Người đăng
wikimed
Lượt tải về
116
Xem
265
Đăng lần đầu
Cập nhật
Đánh giá
0.00 star(s) 0 đánh giá

Đăng tải bởi wikimed

Bên trên