an sinh

  1. A

    Tuyển dụng An Sinh Medical tuyển dụng kỹ sư xét nghiệm Hà Nội - Thanh Hóa

    An Sinh tuyển dụng gấp 2 kỹ sư xét nghiệm 1 tại Hà Nội và 1 tại Thanh Hóa. ___ Và nhiều vị trí khác. Chi tiết tại: https://ansinhmed.com/an-sinh-medical-thong-bao-tuyen...
  2. A

    Tuyển dụng TBYT An Sinh Hà Nội tuyển dụng gấp nhân viên kinh doanh, bán lẻ, kế toán

    AN SINH MEDICAL TUYỂN DỤNG GẤP TẠI HÀ_NỘI [Nhân viên kinh doanh, nhân viên bán lẻ,kế toán bán hàng] ------------------------✪✪✪--------------------- Để phục vụ phát triển thị trường, Công ty Thiết bị y tế An Sinh có nhu cầu tuyển dụng GẤP các vị trí sau: NHÂN VIÊN KINH DOANH THIẾT BỊ Y TẾ • Số...
Bên trên