Download

Danh mục

Tin Mới Đăng

Tài liệu mới

Top tài liệu

Tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện đa khoa
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
195
Updated
Bộ danh pháp thiết bị y tế cuongbme
  • HOT
Danh mục thiết bị y tế
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
101
Updated
Giáo trình trang thiết bị y tế cơ bản W
Giới thiệu nguyên lý một số trang thiết bị y tế cơ bản : điện tim, siêu âm, x-quang, xét nghiệm...
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
157
Updated
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
93
Updated
Nghị định 98 quản lý trang thiết bị y tế
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
72
Updated
0.00 star(s) 0 đánh giá
Updated
Sổ tay quản lý bệnh viện phòng khám tổng thể PMED
  • HOT
Quản lý Phòng khám, Bệnh viện
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
116
Updated
File mẫu báo giá 1 thiết bị y tế kèm thông số kỹ thuật chi tiết S
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
127
Updated
File mẫu báo giá 1 thiết bị y tế S
  • HOT
File mẫu báo giá thiết bị y tế
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
124
Updated
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
100
Updated
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thiết bị y tế tại bệnh viện Tâm Trí W
  • HOT
Ứng dụng CNTT quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện, chuỗi bệnh viện
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
148
Updated
Ý nghĩa và giá trị lâm sàng các chỉ số sinh hóa máu thường quy W
Ý nghĩa và giá trị lâm sàng các chỉ số sinh hóa máu thường quy
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
90
Updated
Chiến lược marketing dịch vụ của bệnh viện FV W
  • HOT
Chiến lược marketing dịch vụ bệnh viện
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
189
Updated
Tài liệu tham khảo sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
123
Updated
Sổ tay thiết bị và công nghệ y sinh - Biomedical Technology and Devices Handbook W
  • HOT
Sổ tay trang thiết bị y tế - James Moore, George Zouridakis
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
114
Updated
Báo giá thiết bị y tế Hòa Phát hoaphatmiennam
  • HOT
Download bảng Báo Giá Thiết Bị Phòng Y Tế Hòa Phát 2022
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
92
Updated
Nghị định số 169/2018 : Sửa đổi, bổ sung Nghị định 36/2016 về quản lý trang thiết bị y tế
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
80
Updated
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ : Về quản lý trang thiết bị y tế.
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
121
Updated
Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế: Quy định chi tiết về việc phân loại trang thiết
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
101
Updated
Hướng dẫn sử dụng máy làm ấm bệnh nhân 3M Bair Hugger 775 - IFU 3M Việt Nam
Download Hướng dẫn sử dụng máy làm ấm bệnh nhân 3M Bair Hugger 775 - IFU
0.00 star(s) 0 đánh giá
Lượt tải về
105
Updated
Bên trên