board mạch sturdy

  1. T

    Cần board nguồn đèn mổ treo trần Sturdy SLG-101C

    Hiện em đang cần board nguồn của đèn mổ treo trần 2 chóa Sturdy: Model: SLG-101C Mọi người ai có báo e qua SĐT: 081.935.9679 Thanks ạ
Bên trên