cộng tác viên

  1. H

    Tuyển dụng Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh, cộng tác viên bán hàng nhóm sinh phẩm chẩn đoán nhanh In Vitro (IVD)

    Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh, cộng tác viên bán hàng nhóm sinh phẩm chẩn đoán nhanh In Vitro (IVD) Danh mục sản phẩm: Link: https://inmed.vn/chandoannhanh-invitro-ivd/ Nhập khẩu qui chuẩn Bộ Y Tế Tiêu chuẩn chất lượng CE , ISO13485 Yêu cầu: Tốt nghiệp Dược , Y Khoa , Kỹ Thuật Y Sinh Ưu tiên...
  2. D

    Cần bán Mới Tìm đại lý, CTV bán hàng máy đo huyết áp

    Tìm đại lý, CTV bán hàng máy đo huyết áp Hàng chất lượng, hóa đơn chứng từ đầy đủ. Ib hoặc LH. O977 231 365
Bên trên