dải băng nâng đỡ niệu đạo

  1. D

    Cần bán Cần mua dải băng điều trị són tiểu phương pháp T.O.T (TOT tape)

    Mình đang muốn tìm thiết bị phục vụ cho phẫu thuật điều trị són tiểu bằng phương pháp T.O.T (đặt dải băng nâng đỡ niệu đạo qua lỗ bịt). Có bên nào đang phân phối không ạ?
Bên trên