dentsply sirona

  1. V

    Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến (VT healthcare)

    Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến (VT healthcare) là một doanh nghiệp có 25 năm kinh nghiệm phân phối chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế tại Việt Nam, là đối tác của các hãng thiết bị và vật tư Y tế hàng đầu thế giới. • GE Healthcare: máy siêu âm, vật tư máy giúp thở, máy gây mê (LCS) • E-saote...
Bên trên