free.star 0.55t

  1. T

    Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ Siemens MAGNETOM Free.star 0.55T

    Công nghệ hiện đại- Giải pháp tối ưu- Phù hợp với mọi cơ sở y tế. Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MAGNETOM Free.star 0.55T lần đầu tiên được hãng Siemens Healthineers giới thiệu tại Việt Nam. Hoàng Hà JSC rất vinh dự được đồng hành cũng hãng SIEMENS Healthineers - CHLB Đức. Công ty Cổ Phần...
Bên trên