hỗ trợ kỹ thuật

  1. D

    Tuyển dụng Cần tìm việc chuyên viên sản phẩm hoặc hỗ trợ kỹ thuật thiết bị y tế

    Tìm việc làm thiết bị y tế Mình là nữ, cần tìm việc, vị trí chuyên viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm hoặc hỗ trợ kỹ thuật khu vực Hà Nội. Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương tự được 2 năm. Công ty nào tuyển nhân sự cho mình xin thông tin apply với ạ. Mình cảm ơn.
Bên trên