ivd

  1. H

    Tuyển dụng Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh, cộng tác viên bán hàng nhóm sinh phẩm chẩn đoán nhanh In Vitro (IVD)

    Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh, cộng tác viên bán hàng nhóm sinh phẩm chẩn đoán nhanh In Vitro (IVD) Danh mục sản phẩm: Link: https://inmed.vn/chandoannhanh-invitro-ivd/ Nhập khẩu qui chuẩn Bộ Y Tế Tiêu chuẩn chất lượng CE , ISO13485 Yêu cầu: Tốt nghiệp Dược , Y Khoa , Kỹ Thuật Y Sinh Ưu tiên...
Bên trên