life sciences

  1. L

    Tuyển dụng LIFE SCIENCES tuyển nhân viên

    LIFE SCIENCES TUYỂN DỤNG - [HN – HCM] Nhân viên Kinh doanh (8 – 12 triệu/tháng, chưa tính doanh số) - [HN] Chuyên viên Phát triển Kinh doanh (Làm việc với Hãng, 10 – 15 triệu/tháng, chưa tính doanh số) - [HN] Nhân viên Marketing (8 – 12 triệu) Quyền lợi: - Thu nhập: Lương cứng + thưởng doanh thu...
Bên trên