màn hình chuyên dụng

  1. Á

    Cần bán Màn hình y tế chuyên dụng EIZO - Nhật Bản

    Thiết bị y tế Ánh Ngọc Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Ánh Ngọc đại diện độc quyền phân phối và bảo hành toàn Việt Nam thương hiệu màn hình y tế chuyên dụng EIZO - Nhật Bản. - Dành cho nội soi, siêu âm, chụp Xquang - Dành cho chụp Xquang Vú, Ngực - Dành cho chẩn đoán, xem lại kết quả lâm sàng...
Bên trên