mặt bàn phím máy xquang

  1. tbyt thanhvinh

    Cần bán Bàn phím máy X-quang, nhận gia công bàn phím thiết bị y tế

    Bên e sẵn nhiều mặt bàn phím máy X-quang các dòng thông dụng, nhận gia công mặt bàn phím các loại máy xquang và thiết bị y tế khác. AE có nhu cầu kết nối 0918.186.003 (e Vinh)
Bên trên