mindray trung quốc

  1. M

    Mindray

    Mindray là một trong những nhà cung cấp giải pháp và thiết bị y tế hàng đầu thế giới. Hiện tại, các sản phẩm của Mindray tập trung vào 3 mảng chính đó là : - Monitor theo dõi bệnh nhân và thiết bị hồi sức cấp cứu (Patient monitoring & Life support): Monitor, máy thở, máy gây mê kèm thở... -...
Bên trên