ncpap

  1. T

    Cần bán Máy Trợ Thở Cpap

    Máy Trợ Thở Cpap Tuệ Minh vẫn hỗ trợ lắp đặt và hướng dẫn sử dụng tận nhà các bác nhé - Hỗ trợ bệnh nhân thở tốt hơn, thở dễ dàng đem lại cảm giác dễ chịu cải thiện các cơn khó thở - Máy hỗ trợ giúp cải thiện bệnh lý, tăng cường khả năng hô hấp và giúp bệnh nhân giảm thiểu gia tăng của bệnh tật...
Bên trên