nguyên long medical tuyển dụng

  1. N

    Tuyển dụng Nguyên Long Medical tuyển kỹ thuật thiết bị y tế

    Nguyên Long Medical tuyển kỹ thuật thiết bị y tế Số lượng: 02 Mô tả công việc : + Kỹ thuật viên máy móc tbyt: sửa chữa, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, học đào tạo với hãng về các tbyt ... - Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6, sẵn sàng làm ngoài giờ/đi công tác ngắn ngày/ dài ngày tại các tỉnh...
Bên trên