phân loại thiết bị y tế

  1. W

    Phân loại thiết bị y tế tiêu chuẩn FDA Hoa kỳ

    Phân loại thiết bị y tế đăng ký FDA Hoa kỳ Chứng nhận FDA Hoa Kỳ phân chia các thiết bị y tế theo loại – Class I, Class II và Class III. Việc phân loại này dựa theo mức độ các rủi ro của sản phẩm. Cách làm này tương đối giống với các thị trường khác như trong việc đánh dấu CE của châu Âu. 1...
  2. P

    ASC chuyên dịch vụ pháp lý trang thiết bị y tế

    Dịch vụ trang thiết bị y tế : 1. Xin Công bố tiêu chuẩn áp dụng TTBYT loại A và B 2. Rà soát, up mới hồ sơ lưu hành TTBYT loại C và D 3. Sửa hồ lưu hành TTBYT loại C và D đã up, đang bị phản hồi 4. Tư vấn phân loại TBYT miễn phí 5. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD 6...
Bên trên