phòng xquang

  1. T

    Cần bán Cung cấp kính chì, cửa chì, bột barit, thi công phòng chì X-quang, CT

    Bên e chuyên cung cấp vật liệu cản xạ, thi công phòng chì X-quang, CT tại Tp. HCM và các tỉnh khu vực phía Nam. - Chì lá cuộn, chì tấm - Kính chì - Cửa chì - Áo chì, yếm chì, vách chì di động - Bột barit làm vữa trát phòng xquang AE có nhu cầu contact : 093 543 1 246
Bên trên