phương lâm asc

  1. P

    Thủ tục pháp lý sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế : Cồn y tế , nước muối sinh lý , khẩu trang y tế, đồ bảo hộ...

    THỦ TỤC PHÁP LÝ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ : Cồn y tế , nước muối sinh lý , khẩu trang y tế, đồ bảo hộ... Năm 2022 thủ tục sản xuất khẩu trang y tế đã đơn giản hóa hơn nhiều, tuy nhiên chính vì lý do đó mà Sở Y tế sẽ đẩy mạnh khâu hậu kiểm hơn nên khi sản xuất doanh nghiệp cần...
Bên trên