thạc sĩ

  1. H

    Tuyển sinh Tuyển học viên cao học, nghiên cứu sinh xử lý ảnh/tín hiệu y sinh

    Nhóm nghiên cứu về kỹ thuật y sinh cần tuyển học viên cao học và nghiên cứu sinh để triển khai ứng dụng Artificial Intelligence (AI), Học máy trong xử lý ảnh/tín hiệu y sinh. * Điều kiện ứng tuyển: - Ưu tiên sinh viên tốt nghiệp Đại học các khối ngành Khoa học máy tính, Kỹ thuật Y sinh, Điện –...
Bên trên