thầu thiết bị y tế

  1. T

    Tuyển dụng Tuyển dụng vị trí thầu thiết bị vật tư y tế

    CÔNG TY TBYT HIỆP LỢI có nhu cầu tuyển dụng vị trí thầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC Theo dõi thông tin đấu thầu Chuẩn bị hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, phân loại, đóng gói hồ sơ) để gửi cho các Bệnh viện/cơ sở y tế Sắp xếp kiểm tra phụ lục, đóng quyển hồ sơ Kiểm tra hồ sơ, đóng dấu bản...
Bên trên