thiết bị phòng dịch

  1. T

    Cần bán List thiết bị phòng dịch hàng có sẵn

    Bên e có một số mặt hàng phòng dịch, ai cần liên hệ ạ - Mask thở có túi size người lớn - Đồng hồ Oxy một bộ - Bơm tiêm điện DS-3000 - Máy truyền dịch DI-2000 - Monitor 5 thông số IP-4050 - Máy thở oxy dòng cao HFNC Giá hỗ trợ phòng dịch, ưu đãi bất ngờ. Hàng nhập khẩu, có đầy đủ giấy tờ. Liên...
Bên trên