thiết bị y tế hiệp lợi

  1. H

    Tuyển dụng Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh thiết bị y tế

    CÔNG TY HIỆP LỢI có nhu cầu tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh thiết bị y tế MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tìm kiếm, chăm sóc khách hàng thường xuyên Tư vấn sản phẩm cho khách hàng, hỗ trợ kiếm thức về cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng. Gặp gỡ và trao đổi với khách hàng tại các công ty hay các phòng...
  2. T

    Tuyển dụng Tuyển dụng vị trí thầu thiết bị vật tư y tế

    CÔNG TY TBYT HIỆP LỢI có nhu cầu tuyển dụng vị trí thầu MÔ TẢ CÔNG VIỆC Theo dõi thông tin đấu thầu Chuẩn bị hồ sơ dự thầu (soạn thảo, sắp xếp, sao y, photo, phân loại, đóng gói hồ sơ) để gửi cho các Bệnh viện/cơ sở y tế Sắp xếp kiểm tra phụ lục, đóng quyển hồ sơ Kiểm tra hồ sơ, đóng dấu bản...
Bên trên