Resource icon

Luật Nghị định 98/2021/NĐ-CP: Quản lý trang thiết bị y tế 2022-11-26

Các nghị định, quy định...pháp luật liên quan tới quản lý, kinh doanh, mua sắm...trang thiết bị y tế

Nghị định 98/2021/NĐ-CP​

Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Chính phủ ban hành ngày 08/11/2021. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Nghị định này cũng thay thế Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018, Nghị định 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020.

Nội dung chính của Nghị định 98/2021/NĐ-CP​

Ngày 08/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định này quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: Phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo trang thiết bị y tế; quản lý giá trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

Ngoài ra, việc quản lý trang thiết bị y tế phải dựa trên các nguyên tắc sau: Bảo đảm chất lượng, an toàn và sử dụng hiệu quả trang thiết bị y tế; thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về đặc tính kỹ thuật, công dụng của trang thiết bị y tế và các yếu tố nguy cơ có thể xảy ra đối với người sử dụng; bảo đảm truy xuất nguồn gốc của trang thiết bị y tế. Việc quản lý trang thiết bị y tế phải dựa trên phân loại về mức độ rủi ro và tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành, thừa nhận hoặc tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân công bố áp dụng theo quy định của pháp luật

Ngoài ra, hiệu lực của số lưu hành trang thiết bị tế được quy định như sau:

– Số lưu hành của trang thiết bị y tế có giá trị không thời hạn;

Trừ trường hợp số lưu hành trang thiết bị y tế được cấp theo quy định về cấp khẩn cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ cho phòng, chống

– Căn cứ hồ sơ thực tế của trang thiết bị y tế đề nghị cấp số lưu hành khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thời hạn cụ thể của số lưu hành.

(Hiện hành, theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP thì số lưu hành trang thiết bị y tế thuộc loại A có giá trị không thời hạn; loại B, C, D có giá trị 05 năm).
nghi dinh 98 2021.png
Người đăng
sanyte.com
Lượt tải về
68
Xem
306
Đăng lần đầu
Cập nhật
Đánh giá
0.00 star(s) 0 đánh giá
Bên trên