Các nghị định, quy định...pháp luật liên quan tới quản lý, kinh doanh, mua sắm...trang thiết bị y tế
  • Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ: Về quản lý trang thiết bị y tế.
Người đăng
sanyte.com
Lượt tải về
114
Xem
230
Đăng lần đầu
Cập nhật
Đánh giá
0.00 star(s) 0 đánh giá
Bên trên