Các nghị định, quy định...pháp luật liên quan tới quản lý, kinh doanh, mua sắm...trang thiết bị y tế
  • Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.
Người đăng
sanyte.com
Lượt tải về
71
Xem
183
Đăng lần đầu
Cập nhật
Đánh giá
0.00 star(s) 0 đánh giá
Bên trên