Các nghị định, quy định...pháp luật liên quan tới quản lý, kinh doanh, mua sắm...trang thiết bị y tế
  • Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế: Quy định chi tiết về việc phân loại trang thiết bị y tế.
Người đăng
sanyte.com
Lượt tải về
95
Xem
225
Đăng lần đầu
Cập nhật
Đánh giá
0.00 star(s) 0 đánh giá
Bên trên